Vende vakante

Njësia e Koordinimit të projektit të Zhvillimit të Integruar Urban dhe të Turizmit

DOKUMENTET E BASHKANGJITUR
  • – Ekspert Turizmi                                                                                Shkarko Dokumentin
  • – Koordinator projekti                                                                        Shkarko Dokumentin
  • – Arkitekt                                                                                               Shkarko Dokumentin
Read More