Marrëveshjet

Memorandum mirëkuptimi midis Ministrisë së Zhvillimit Urban të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Zhvillimit Rajonal të Republikës Çeke për bashkëpunim në fushën e zhvillimit urban dhe rajonal, planifikimit hapësinor dhe strehimi

DOKUMENTET E BASHKANGJITUR
 • MoU_ALB_-_CZECH_REP.pdf                                                          Shkarko Dokumentin
Read More

Memorandum Mirëkuptimi midis Ministrisë së Zhvillimit Urban të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë Federale të Shkencës, Kërkimit dhe Ekonomisë të Republikës së Austrisë, në fushën e zhvillimit të strehimit të përballueshëm

 
DOKUMENTET E BASHKANGJITUR
 • MoU_between_MUD_of_AL_and_MSRE_of_AU.pdf                                                     Shkarko Dokumentin
Read More

Memorandumi i Mirëkuptimit midis Ministrisë së Zhvillimit Urban të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Ekonomik për Evropën të Kombeve të Bashkuara, Divizioni i Pyjeve, Tokës dhe Strehimit

DOKUMENTET E BASHKANGJITUR
 • Memorandum.pdf                                                     Shkarko Dokumentin
Read More

Memorandum mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Urban të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës së Sllovenisë

DOKUMENTET E BASHKANGJITUR
 • MoU_ALB.pdf                                                                          Shkarko Dokumentin
 • MoU_ENG.pdf                                                                        Shkarko Dokumentin
Read More

Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e planifikimit hapësinor ndërmjet Ministrisë se Zhvillimit Urban të Republikës se Shqipërisë dhe Ministrisë së Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit të Malit të Zi

DOKUMENTET E BASHKANGJITUR
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Malin e Zi – ALB                                                          Shkarko Dokumentin
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Malin e Zi – ENG                                                        Shkarko Dokumentin
Read More

Protokoll bashkëpunimi midis Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit dhe Koorporatës Elektroenergjitike Shqiptare

 DOKUMENTET E BASHKANGJITUR
 • Protokoll bashkëpunimi                                                    Shkarko Dokumentin
Read More

Memorandum Mirëkuptimi midis Ministrisë së Zhvillimit Urban të Republikës së Shqipërisë dhe Goduni International

DOKUMENTET E BASHKANGJITUR
 • MoU midis MZHU – Goduni International, 25.08.2015 eng                                                         Shkarko Dokumentin
Read More

Protokoll bashkëpunimi midis Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës

DOKUMENTET E BASHKANGJITUR
 • Protokoll Bashkëpunimi MZHU – UBT, 30.04.2015                                                  Shkarko Dokumentin
Read More

Memorandum Mirëkuptimi midis Ministrisë së Zhvillimit Urban të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Zhvillimit të Mbretërisë së Spanjës

DOKUMENTET E BASHKANGJITUR
 • MoU midis Ministrisë së ZhvillimitUrban dhe Ministrisë së Zhvillimit të Mbretërisë së Spanjës, 24.03.2015                                            Shkarko Dokumentin
Read More

Memorandum Mirëkuptimi midis Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Ministrisë së Zhvillimit Urban, Ministrisë së Kulturës dhe Bashkisë Korçë

DOKUMENTET E BASHKANGJITUR
 • MoU midis Fondacionit Shqiptaro – Amerikan, MZHU, MK dhe Bashkisë Korçë, 10.02.2015                                              Shkarko Dokumentin
Read More