Uncategorized

Ministrja Gjermeni në deklaratë për shtyp, lidhur me vendimet e KKT-së për miratimin e 11 Planeve të Përgjithshme Vendore.

 

kkt-1

Sot u miratuan në Këshillin Kombëtar të Territorit, planet e përgjithshme vendore për 11 bashki. Lajmi i mirë për qytetarët e të 11 bashkive, Krujë, Kukës, Gjirokastër, Urë Vajgurore, Skrapar, Poliçan, Cërrik, Librazhd, Kurbin, Divjakë dhe Korçë është se, miratimi i planeve u ofron mundësinë e të jetuarit në territore, zhvillimi i të cilave nuk do të udhëhiqet më nga dëshira e një individi, por nga një vizion zhvillimi.

Ndaj dhe ne, prej fillimit të punës tonë ndoqëm një proces model të bashkëveprimit dhe komunikimit me qytetarët dhe grupet e interesit në të gjitha këto bashki, duke i bërë pjesë të kësaj pune njëvjeçare.

Është një angazhim i mbajtur i kësaj Qeverie që, përtej ofrimit të mbështetjes teknike dhe financiare për këto bashki, në hartimin e planeve vendore, të krijonim edhe një platformë komunikimi me qytetarët dhe grupet e interesit, duke i bërë pjesë të vendimmarrjes për zhvillimin e bashkisë ku jetojnë.

Vlen të theksohet se, zhvillimi i territorit nuk udhëhiqet më nga mendësia e “zapto një sipërfaqe tokë e ndërto çfarë të duash e si të duash”, por nga instrumente planifikimi që shërbejnë si udhërrëfyes të zhvillimit urban, investimeve dhe ndërtimit.

Falë këtyre instrumenteve të rëndësishëm, që përcaktojnë vizionin dhe rregullat për një zhvillim të qëndrueshëm të territorit të këtyre bashkive, në respektim dhe mbrojtje të tokës, mjedisit dhe trashëgimisë kulturore, ne sigurojmë qëndrueshmëri dhe rritje të vlerës së investimit për qytetarët dhe sipërmarrësit.

Janë 16 bashki (nga të cilat 5 bashki Lushnjë, Berat, Kuçovë, Elbasan dhe Fier të mbështetura nga Programi i USAID për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore) që kanë tashmë plane vendore.

Në 15 bashki të tjera, ky proces është drejt finalizimit dhe dorëzimit të planeve për miratim në Këshillin Kombëtar të Territorit.

Ndërkohë që, brenda këtij viti, numri total i bashkive që do të kenë të hartuar dhe miratuar planet e përgjithshme vendore do të jetë 43 nga 61 bashki (për vitin 2017 me buxhetin e shtetit do të mbështeten 7 bashki Përmet, Këlcyrë, Kolonjë, Gramsh, Belsh, Pukë dhe Mirditë, ndërsa nga Programi i qeverisë Zvicerane për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal po mbështeten 5 bashki në veri të vendit Tropojë, Malësi e Madhe, Mat, Klos dhe Vau i Dejës).

Sigurisht që, puna për hartimin e planeve të përgjithshme vendore nuk është kontribut i dhënë nga një ministri apo nga një institucion, por është produkt i një bashkëpunimi të vazhdueshëm me stafet e bashkive, ekspertë të planifikimit vendas dhe të huaj, donatorë dhe organizata ndërkombëtare.

Vizioni ynë, qoftë në kuadër të planifikimit në nivel kombëtar por edhe vendor, nuk është për të shfrytëzuar maksimalisht burimet që ka vendi sot për sot, por për t’i vendosur ato në shërbim të rritjes së ekonomisë dhe mirëqenies së qytetarëve, duke i ruajtur si asete të vyera të trashëgimisë tonë.

Kjo punë e nisur është vetëm fillimi i mbarë i një procesi të vazhdueshëm që, në fakt simbolizon fundin e dy dekadave tranzicion, sa i përket zhvillimit të territorit.

Mbas reformës administrative territoriale që është alfa për miradministrimin e territorit, hartimi i instrumenteve vendore të planifikimit, është çelësi që garanton zhvillim të integruar, mirëplanifikim në administrimin e tokës dhe burimeve, e mbi të gjitha kohezion social dhe rritje ekonomike.

Ky rezultat në fakt, brenda një mandati qeverisës është një arritje shumë pozitive, e cila do i vijë në ndihmë këtyre bashkive për të punuar me një qasje tërësisht të re e të rregulluar për administrimin dhe zhvillimin e territorit.

I gjithë procesi është monitoruar dhe asistuar rigorozisht nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, që ka përballuar një volum të madh pune në një kohë të shkurtër.

Për të mbërritur deri këtu, procesi ka qenë tejet kompleks edhe për faktin se, një proces në të tilla përmasa ndodh për herë të parë, por edhe për shkak të zhvillimeve kaotike dhe të pakontrolluara urbane në territor.

Dua të falënderoj bashkitë dhe studiot që kanë punuar me ne, për finalizimin e këtij procesi me sukses.

Më duhet të ritheksoj edhe njëherë mesazhin për bashkitë që të jenë shumë të kujdesshme dhe të respektojnë me përgjegjshmëri zbatimin e planeve, të cilat i kanë hartuar vetë.

Sfida që kemi përpara, tani fill pas miratimit,  do të jetë monitorimi dhe nxitja për zbatimin e këtyre instrumenteve, për të garantuar që zhvillimi urban, ekonomik dhe social, të jetë sa më i qëndrueshëm.

Mbetem besimplotë se frutet e këtij procesi dhe zbatimi i planeve vendore, do të sjellë impakt shumë të prekshëm për qytetarët dhe grupet e biznesit, si dhe padyshim do të lehtësojë bashkitë për të operuar normalisht me procedurat e lejeve të zhvillimit, mbështetur në instrumente planifikimi të ligjëruara.

 

Ju faleminderit!

Read More

Inspektim i p?rditsh?m I Doganave dhe Drejtorive Tatimore

Ministria e Financave, n? vijim t? informacioneve t? p?rdit?suara nga terreni, ka filluar inspektimin e Deg?ve Doganore, Drejtorive Rajonale t? Tatimeve si dhe Institucioneve t? tjera t? Var?sis?.

Grupet e pun?s t? ngritura p?r k?t? q?llim do t? kontrollojn? nga af?r zbatimin e VKM nr. 473, dt. 01.06.2017 per ?Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtaris?, sjelljes apo perdorimit t? burimeve njer?zore, financiare dhe logjistike t? administrat?s shtet?rore, gjat? procesit zgjedhor p?r zgjedhjet n? Kuvendin e Shqip?ris? p?r vitin 2017?.

Ministrja e Financave znj. Helga Vukaj zhvilloi nj? takim n? Lezh? me drejtuesit e Drejtoris? Rajonale t? Tatimeve.

Znj. Vukaj garantoi mb?shtetjen e plot? p?r punonj?sit tatimor?, n? cdo rast kur ata do t? ndjehen n?n presion, keqp?rdoren apo k?rc?nohen gjat? apo pas orarit zyrtar.

Nga ana tjet?r, Ministrja e Financave paralajm?roi inspektor?t tatimor? q? kan? edhe atribute t? tjera hetimore, q? n? asnj? rrethan? nuk duhet t? jen? pjes? e fushat?s zgjedhore pasi do t? procedohen sipas ligjit.

Znj. Vukaj zhvilloi nj? takim edhe me disa prej drejtuesve m? t? lart? t? hetimit n? tatime dhe dogana. Ministrja e Financave k?rkoi q? strukturat vart?se t? mos shantazhojn? dhe b?jn? presion ndaj bizneseve p?r arsye zgjedhore por t?? zbatojn? me p?rpikm?ri detyrat funksionale n? perputhje me legjislacionin n? fuqi.

Ministria e Financave p?rfiton nga rasti t?ju b?j? thirrje qytetar?ve q? t? denoncojn? rastet e evidentuara nga ana e tyre t? p?rfshirjes s? punonj?sve t? administrat?s n? var?si t? k?saj ministrie ne aktivitetet partiake. Ata jane t? lutur q? t? na shkruajn? ose t? na d?rgojn? foto apo filmime n? numrin 0676054545. (Whatsapp, Viber)

Read More

Ministrja Vukaj takohet me P?rfaq?suesin e FMN Reinke.

Ministrja e Financave znj. Helga Vukaj zhvilloi m? dat? 2 qershor 2017, nj? ?takim me P?rfaq?suesin Rezident t? ?Fondit Monetar Nd?rkomb?tar p?r Shqip?rin? ?z. Jens Reinke.

N? ?qend?r t? ?k?tij takimi ishte stabiliteti ekonomik dhe monitorimi i t? ?ardhurave.

Znj. Vukaj theksoi se n? ?garantim t? ?interesit publik, Ministria e Financave kryen monitorim ditor t? ?t? ?ardhurave p?r t? ?siguruar konformitetin e tyre me planin dhe p?r t? ?garantuar q? ?procesi zgjedhor nuk do t? ?c?noj? ?vazhdim?sin? institucionale apo t? ?ndikoj? ?tek operator?t ekonomike.

P?rfaq?suesi i FMN-s? ?z. Reinke theksoi r?nd?sin? ?q? ?ka realizimi i t? ?ardhurave si dhe mos-shp?rdorimi i fondeve publike.

Read More

Njoftim p?r shtyp

Ministrja e Financave Helga Vukaj k?rkoi nga administrata doganore t? distancohet nga ?do veprim i paligjsh?m q? c?non standardet zgjedhore .

Gjat? nj? inspektimi n? Deg?n Doganore t? Durr?sit, ministrja Vukaj theksoi r?nd?sin? e p?rmbushjes s? objektivave fiskal? dhe vler?simin strikt t? procedurave doganore p?r t? shmangur ?do rast abuzimi, q? favorizon operator? t? ve?ant? t? biznesit,? me q?llim financimin e aktiviteteve elektorale.

Ministrja paralajm?roi masa administrative dhe ndjekje penale p?r ?do punonj?s q? shkel ligjin. Ajo k?rkoi me prioritet nga agjencit? ligjzbatuese rritjen e eficenc?s s? kontrolleve doganore kund?r trafikut t? drog?s dhe hartimin e nj? plan-veprimi p?r nj? reagim t? shpejt? dhe t? koordinuar me Policin? Kufitare.

N? takimin me Sh?rbimin Doganor dhe Policin? Kufitare Durr?s, ?ministrja e Financave Helga Vukaj shoq?rohej edhe nga ministri i Brendsh?m, Dritan Demiraj.

Read More

(E RIPUBLIKUAR) K?RKES? P?R SHPREHJE INTERESI

K?RKES? P?R SHPREHJE INTERESI

(E RIPUBLIKUAR)

MB?SHTETJA P?R NGRITJEN E KAPACITETEVE P?R IMPLEMENTIMIN E SISTEMIT T? PLANIFIKIMIT T? INTEGRUAR (IPS 2)

Konsulent Lokal (Koordinator projekti)

Mb?shtetje K?shillimore p?r menaxhimin, monitorimin dhe raportimin gjat? zbatimit t? aktiviteteve?t? EAMIS

Nr. Ref.?AL-IPS2-P129332-IC-CS-17-03.10

SHQIP?RI

Microsoft-Word-2013-iconREoI

Microsoft-Word-2013-iconToRs

Read More

(E RIPUBLIKUAR) KERKESE PER SHPREHJE INTERESI

KERKESE PER SHPREHJE INTERESI

(E RIPUBLIKUAR)

MB?SHTETJE?P?R NGRITJEN E KAPACITETEVE P?R IMPLEMENTIMIN E SISTEMIT T? PLANIFIKIMIT T? INTEGRUAR (IPS 2)

Sherbim konsulence per?

?Konsulent Lokal

Mbeshtetje keshillimore per Marredhenie dhe Komunikim me Publikun per aktivitetet e projektit.

AL-IPS2-P129332-IC-CS -17-04.07

SHQIPERI
Microsoft-Word-2013-iconREOI

Microsoft-Word-2013-iconToRs

Read More

Contract Award Notice

Microsoft-Word-2013-iconContract-Award-Notice-

Read More

K?RKES? P?R SHPREHJE INTERESI

K?RKES? P?R SHPREHJE INTERESI

SH?RBIME KONSULENCE

Projekti i P?rmir?simit t? Cil?sis? s? Raportimit Financiar

Sh?rbim konsulence p?r Mb?shtetjen e BMP n? zbatimin e detyrave t? Sekretariatit Teknik

AL-EQ-FINREP/II.3/1/CS-IC

ALBANIA

Microsoft-Word-2013-iconREoI

Microsoft-Word-2013-iconTORs

?

Read More

K?RKES? P?R SHPREHJE INTERESI

K?RKES? P?R SHPREHJE INTERESI

SH?RBIME KONSULENCE

Projekti i P?rmir?simit t? Cil?sis? s? Raportimit Financiar

Sh?rbim konsulence p?r P?rmir?simin e cil?sis? s? auditimit duke forcuar sistemin e mbik?qyrjes t? auditimit

Ref. AL-EQ-FINREP/II.1/CS/CQS

SHQIP?RI

Microsoft-Word-2013-iconREoI

Microsoft-Word-2013-iconToRs

Read More

K?RKES? P?R SHPREHJE INTERESI

K?RKES? P?R SHPREHJE INTERESI

MB?SHTETJA P?R NGRITJEN E KAPACITETEVE P?R IMPLEMENTIMIN E SISTEMIT T? PLANIFIKIMIT T? INTEGRUAR (IPS 2)

Konsulent Lokal (Koordinator projekti)

Mb?shtetje K?shillimore p?r menaxhimin, monitorimin dhe raportimin gjat? zbatimit t? aktiviteteve t? EAMIS 

Nr. Ref. AL-IPS2-P129332-IC-CS-17-03.10

SHQIP?RI

Microsoft-Word-2013-iconREOI

Microsoft-Word-2013-iconToRs

Read More