KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË RAPORTIMIT FINANCIAR NË SHQIPËRI

Shërbim Konsulence

Mbështetje e anëtarëve të IEKA-s për të rritur kapacitetet dhe njohuritë mbi aplikimin e ISAs përmes programeve të trajnimit, duke përfshirë mjetet dhe metodologjitë

Ref. AL-EQ-FINREP/I.2-CS/CQ

SHQIPËRI

Microsoft-Word-2013-iconREoI

Microsoft-Word-2013-iconToRs

World Bank