Sqarime në lidhje me procedurën “Përmirësimi i softwerit ekzistues për QKB dhe krijimi i moduleve të reja për akses publik në informacionin financiar

Ref. AL-EQ-FINREP/III.1/G/ICB

 

pdf-3Final Clarification No.2 to Bidding documents

 

World Bank